Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu

zamek wawel

Zamek Królewski na Wawelu jest jednym z najsłynniejszych polskich zabytków. Przez wiele stuleci był on siedzibą polskich królów. Od lat 30. XX w. funkcjonuje jako muzeum – jedno z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych.

Oferta edukacyjna muzeum obejmuje lekcje muzealne, wykłady, zajęcia dla rodzin z dziećmi, spotkania dla seniorów i oprowadznaia kuratorskie. Oprócz tego w muzeum są organizowane koncerty (np. cykl koncertów kameralnych „Wawel o zmierzchu”) i inne wydarzenia kulturalne.

Muzeum na zamku zawiera pięć ekspozycji stałych:

  • Reprezentacyjne Komnaty Królewskie – apartament wielkorządcy krakowskiego (3 sale na parterze) i sale reprezentacyjne na II piętrze (piano nobile); sale urządzone są w stylu włoskiego renesansu; można w nich podziwiać głowy wawelskie (rzeźby w kasetonach stropu Sali Poselskiej), fryzy autorstwa Hansa Dürera (brata Albrechta Dürera), oraz arrasy zamówione przez króla Zygmunta Augusta;
  • Prywatne Apartamenty Królewskie – są to sale na I pierwszym piętrze, które były zajmowane przez króla i jego rodzinę oraz jego gości, a w okresie miedzywojennym były mieszkaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; większość pomieszczeń urządzona jest w stylu renesansowym, poza pomieszczeniami z dawnego mieszkania prezydenckiego, gdzie zachowano styl z lat 30.;
  • Skarbiec Koronny i Zbrojownia – wystawa insygniów władzy królewskiej oraz militariów; obejmuje salę Kazimierza Wielkiego, salę Jadwigi i Jagiełły, salę w wieży Zygmunta III, salę z paradną bronią, a także cztery sale zbrojowni i piwnice;
  • Wawel Zaginiony – obejmuje obiekty z badań archeologicznych, m.in. rekonstrukcję rotundy śś. Faliksa i Adaukta, wozownię królewską z modelami budowli średniowiecznych i przedmiotami codziennego użytku, kuchnię z zachowanymi elementami XVI-wiecznego wyposażenia, a także lapidarium z elementami kolumn, zabytkami z Katedry Wawelskiej i Kaplicy Zygmuntowskiej, oraz salę ze zbiorem XVI- i XVII-wiecznych kafli i salę multimedialną;
  • Sztuka Wschodu – kolekcja dzieł rzemiosła artystycznego krajów wschodnich, w tym pamiątki związane z odsieczą wiedeńską (m.in. fragmenty namiotów i chorągwie), zbiór chińskich waz i figurek oraz porcelany japońskiej.

Wystawy sezonowe to Smocza Jama, Baszta Sandomierska oraz budowle i ogrody Wawelu. Można je zwiedzać od początku kwietnia do końca października.

Oprócz tego organizowane są wystawy czasowe, które można odwiedzać zwykle przez kilka miesięcy. Najbliższa, przewidziana na jesień 2019 r. Będzie ona prezentować zbiory porcelany z Królewskiej Manufaktury w Miśni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.