vitajte


    PARK

   Súčasťou areálu svätoantonského kaštieľa ja aj historický park (5 ha) a lesopark (25 ha). Historické dokumenty o tom, ako vyzeral park v minulosti, sa nezachovali. Predpokladá sa, že najväčší rozsah a rozkvet zažil park pri dostavbe kaštieľa na luxusné šľachtické sídlo v období okolo r. 1750.  V súčasnosti sú na terasách pri kaštieli plochy so zvyškami pravidelnej barokovej úpravy, ktoré prechádzajú do prírodne - krajinárskeho parku. Za zmienku stojí unikátny vodný systém - horné a dolné jazierko spojené kaskádami a vodopádmi napájané niekoľko kilometrov dlhým náhonom z Kolpašského potoka s unikátnymi akvaduktami. V parku je niekoľko romantizujúcich prvkov - umelo navŕšená jaskyňa  /grotta/, studnička s kamennými lavičkami, drevené mostíky, altány... K novodobejším patrí aj kaplnka Sv. Huberta - patróna poľovníkov. / Vysvätená bola 19.9.1999 arcibiskupom Jánom Sokolom metropolitom Slovenska v rámci DSH /
     Do roku 1995 bol dominantou viac ako storočný sekvojovec mamutí, ktorý zasadil Filip Coburg 19. júla 1878 pri príležitosti narodenia svojho syna Leopolda. Začiatkom 90 - tych rokov 20. stor. bol sekvojovec pravdepodobne zasiahnutý bleskom. Napriek mnohým pokusom nakoniec vyschol a v roku 1995 bol spílený. Dnes v parku úspešne rastie jeho nástupca.Copyright graphic Pagestory 2005

  Menu