vitajte


     POĽOVNÍCKA EXPOZÍCIA

     Je jedinou špecializovanou expozíciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej umiestnenie veľmi vhodne nadväzuje na historicko - spoločenské fakty a tradície. Jednak na skutočnosť, že práve v Banskej Štiavnici sa už v roku 1808 začal vyučovať predmet poľovníctvo a technicky sa vhodne využil priestranný objekt kaštieľa po rodine Koháry-Coburg, ktorí boli vášnivými poľovníkmi a milovníkmi prírody.
     Samotná expozícia poľovníctva tvorí 12 miestností, v ktorých je členená do odborných celkov. Začína historickým vývojom lovu, ktorý bol zdrojom obživy pravekého lovca, prechádza jednotlivými vývojovými stupňami končiac pri súčasnosti.
     Ďalšie samostatné oddelenia tvorí poľovnícke strelectvo - zbrane, strelivo - jeho výroba, chladné zbrane, kuše, balistre a primitívne pytliacke zbrane.
     Miestnosť sokoliarstva svojimi dermoplastickými preparátmi zahŕňa skoro všetky dravce žijúce na našom území. Prezentuje pomôcky na výcvik dravcov pre sokoliarske účely.
     Miestnosť kynológie prezentuje dermoplastické preparáty poľovných psov pochádzajúcich od jediného predka - vlka. Modely psov prezentujú najpoužívanejšie a najrozšírenejšie plemená psov, ktoré si poľovníci vyšľachtili pre špecifické poľovné účely.
     Miestnosť rybárska - zahŕňa dermoplastické preparáty našich rýb a historické náčinie používané pri ich love.
    Miestnosť poľovníctva v umení znázorňuje stvárnenie poľovníctva v rôznych materiáloch ako rohovina, paroh, kov, drevo, koža, keramika, výtvarné diela, nábytky ap.
       Miestnosť trofejí a lebiek poukazuje na úpravu trofejí poľovnej zveri.
     Štyri miestnosti na seba nadväzujúce tvoria 4 základné biotopy - prostredie lesné, vodné, nížinné a vysokohorské so základnými druhmi živočíchov a vtákov.
     Posledná miestnosť poukazuje na možné narušenie životného prostredia so symbolickým cintorínom ohrozených živočíchov.
     Vhodné umiestnenie celej poľovníckej expozície dotvárajú interiéry chodieb so stovkami trofejí našej aj cudzokrajnej zveri.


     HISTORICKÁ EXPOZÍCIA


Pracovňa:
Vo Ferdinandovej pracovni sú umiestnené dva z najpôsobivejších obrazov v kaštieli. Obraz “Rodinné šťastie“ od maliara Horovitza z roku 1885 a obraz “Mesačný svit“ namaľoval rakúsky maliar Shweninger.


Zrkadlový salón:
Zrkadlový salón je zariadený noerokokovým nábytkom z pol. 19. storočia.


Cisársky salón:
Cisársky salón pomenovanie podľa búst rímskych cisárov, ktoré sú zobrazené na plátenom, ručne maľovanom poťahu stien z 2. pol. 18. stor.


Poľovnícka jedáleň:
Dominantou poľovníckej jedálne je príborník zdobený Coburgovským dvojerbom, nápis na strednej poličke v preklade hovorí: „Jedz, čo je dobré, hovor, čo je pravdivé, pi, čo je svieže, miluj, čo je vzácne.“


Zlatý salón:
Nábytok v zlatom salóne je vyrobený vo Francúzsku v štýle Ľudovíta XVI. a bol svadobným darom Márie Terézie najmladšej dcére Márii Antoinette.


Hlavný salón:
V hlavnom salóne sa nachádza pôvodný koberec z 19. stor., na ktorom sú vtkané iniciálky Coburgovcov a ich kniežacia korunka.


Kaplnka:
     Výzdoba kaplnky bola vyhotovená začiatkom 50. rokov 18. storočia banskoštiavnickým maliarom rakúskeho pôvodu Antonon Shmidtom.


Čínsky salón:
Čínsky salón je zariadený rokokovou sedacou súpravou zo 60. rokov 18. stor.


ROZHĽADŇA SITNO

     Táto rozhľadňa patrí medzi najstaršie stavby v Európe. Čnie na najvyššom bode Sitna, kde sa pred poldruha storočím formovala najstaršia podoba organizovanej turistiky v Európe. Je nerozlučne spätá s menami osobností, ktoré sa o toto prvenstvo zaslúžili, predovšetkým s menom Andreja Jozefa Koháryho, majiteľa kaštieľa vo Sv. Antone i celého Sitnianskeho panstva, ktorý dal tento pavilón postaviť okolo roku 1736, grófa Filipa Coburga, ktorý dal v roku 1886 sitniansky pavilón obnoviť na podnet svojho osobného lekára – zanieteného turistu a horolezca – MUDr. Edmunda Viliama Téryho, ktorého meno nesie aj známa vysokotatranská chata v Studenej doline.
     Je spätá i s menom Andreja Kmeťa, kňaza, botanika, archeológa i geológa, ktorý bol prvý kto preskúmal archeologickú lokalitu Sitno. Azda najvýznamnejším počinom Coburga bolo darovanie tejto dominanty Sitna Sitnianskemu turistickému klubu. Dnes patrí objekt správe CHKO Štiavnické vrchy a okrem bufetu sa v ňom nachádza aj múzejná expozícia. Expozícia rozpráva o starej a novšej histórii s originálnymi artefaktami Sitna ako archeologickej lokality, doplnenej exponátmi jedinečnej sitnianskej fauny, ktorej dominuje srnec sitniansky a myšiak lesný.Copyright graphic Pagestory 2005

  Menu